Balzello don Pietro

don
Pietro
Balzello
Presbitero diocesano
Palagiano
12-05-1947
27-09-1975